Mobiltäckning

Dela

Mobiltäckning

Idag når samtliga svenska mobiloperatörer minst 99 % av den svenska befolkningen. För många finns det alltså ingen större anledning att titta på operatörernas täckningskartor, men om du bor i vissa delar av västra Sverige, i norra Sverige eller utanför kusten kan det vara bra att göra det ändå.  Här ger vi dig därför länkar till samtliga mobilnäts täckningskartor.

Täckningskartor

Tre

Tres mobilnät, som även Hallon använder sig av, har en mycket bra täckning i södra Sverige, i tätbefolkade områden och efter de Svenska kusterna, men täckningen i norra Sveriges inland och på landsbygden i delar av Värmland är mindre bra. Trots det når Tres nät 99 % av Sveriges befolkning.

Täckningskarta Tre

Telenor

Telenors mobilnät täcker 99,7 % av Sveriges befolkning varav 4G-nätet når 99 % av befolkningen. Täckningen är lika bra som Comviqs eftersom Telenor och Comviq delar 2G-nätet som har den största räckvidden i Sverige.

Täckningskarta Telenor

Telia Sonera

Telia är känt för sitt fantastiska mobilnät som täcker nästan hela landet. Det är bara  allra längst i norr och nordväst som deras nät inte når ut och där är det mycket få som bor, så om du bor på en plats dit andra mobilnät inte når bör du välja Telia Sonera eller Halebop som också använder sig av Telias nät.

Täckningskarta Telia Sonera

Tele2

Tele2 har lika bra täckning som Telenor och Comviq eftersom dessa tre mobiloperatörer delar 2G-nät men även täckningen för 3G och 4G är riktigt bra.

Täckningskarta Tele2

Comviq

Comviq har extremt bra täckning när det gäller alla slags mobilnät. Sitt 2G-nät delar de med Telenor och Tele2, 3G-nätet delas med Tele2 och Telia Sonera och 4G-nätet delas med Tele2 och Telenor. Det här bäddar såklart för en extremt bra täckning över nästan hela landet.

Täckningskarta Comviq

Net1

Net1s täckning är lika bra som Telias. Det är bara några mindre, näst intill obebodda områden i allra nordligaste Sverige som deras mobilnät inte når till så det är således ett bra alternativ till Telia om du vill ha ett mobilt bredband. Net1 är dock inget alternativ om du vill ringa eftersom de inte erbjuder mobilabonnemang.

Svenska mobilnät

Här ska kontantkorten.com visa vilka mobiloperatörer som delar på Sveriges olika nät. Trots att det finns ca 40 operatörer i Sverige ägs näten endast av fem mobiloperatörer och det är Tre, Telia, Tele2, Telenor och Net1.

2G-nätet (GSM som endast används för samtal): Telia har ett eget nät och Tele2 och Telenor använder numera samma nät. Tre har inget GSM-nät.

3G (för samtal och data): Telia Sonera och Tele2 delar nät liksom Tre och Telenor. Net1 har eget nät.

4G (endast för data): Telia och Tre har egna nät medan Tele2 och Telenor delar nät.